Аrticle 3313

Title of the article

ON FINDINGS OF Podisma Pedestris (Linnaeus, 1758)
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

Authors

Ruchin Aleksandr Borisovich, Doctor of biological sciences, associate professor, head of Mordovian National
Park named after P. G. Smidovich (Pushta, Temnikov region, Republic of Mordovia, Russia), sasha_ruchin@rambler.ru
Mikhaylenko Andrey Petrovich, Engineer-laboratory assistant, expert in plant protection, Botanical gardens,
Moscow State University named after M. V. Lomonosov (1 Leninskie Gory, Moscow, Russia), caelifera@yandex.ru 

Index UDK

595.7 (470.345)

Abstract

Data on Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) finding in Mordovia are provided in the abstract. The biotope characteristics and species magnitude in habitats are given. 

Key words

Podisma pedestris, fauna, Mordovia. 

Download PDF
References

1. Sergeev M. G., Van'kova I. A. Evraziatskiy entomologicheskiy zhurnal [Eurasian entomological journal]. 2003, vol. 2, no. 3, pp. 157–165.
2. Elaeva N. F., Dorzhieva O. D. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Buryatiya State University]. 2010, no. 4, pp. 170–173.
3. Prisnyy A. V. Kavkazskiy entomologicheskiy byulleten' [Caucasus entomological bulletin]. 2007, vol. 3, no. 1, pp. 19–29.
4. Aleynikova M. M. Izvestiya Kazanskogo filiala AN SSSR. Seriya biologicheskikh i sel'skokhozyaystvennykh nauk. [Proceedings of Kazan branch of USSR Academy of Sciences. Series: biological and agricultural sciences]. 1950, no. 2, pp. 209–258.
5. Kritskaya I. G. Fauna i ekologiya bespozvonochnykh zhivotnykh [Fauna and ecology of invertebrates]. 1976, part 1, pp. 158–161.
6. Krasnaya kniga Moskovskoy oblasti [The red book of Moscow region]. Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK, 2008, 828 p.
7. Oliger I. M. Zoologicheskiy zhurnal [Zoological journal]. 1965, vol. 44, no. 1, pp. 46–54.
8. Adakhovskiy D. A. Vestnik Udmurtskogo universiteta [Bulletin of Udmurtia University]. 2006, no. 10, pp. 119–128.
9. Karmazina I. O., Shulaev N. V. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Kazan State University]. 2009, vol. 151, bk. 2. – S. 173–180.
10. Krasnaya kniga Belgorodskoy oblasti. Redkie i ischezayushchie rasteniya, griby, lishayniki i zhivotnye [The red book of Belgorod region. Rare and endangered plant, fungi, lichens and animals]. Belgorod, 2004, 532 p.
11. Krasnaya kniga Voronezhskoy oblasti. T. 2. Zhivotnye [The red book of Voronezh region. Volume 2. Animals]. Voronezh: MODEK, 2011, 424 p.
12. Polumordvinov O. A. Entomologicheskie i parazitologicheskie issledovaniya v Povolzh'e [Entomological and parasitologic research in Volga region]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2013, iss. 11 (v pechati).
13. Redikortsev V. V. Fauna Mordovskogo gosudarstvennogo zapovednika im. P. G. Smidovicha [Fauna of Mordovia state nature reserve named after P. G. Smidovich]. Moscow, 1938, pp. 137–146.
14. Nismerchuk S. M. Trudy Mordovskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika im. P. G. Smidovicha [Proceedings of Mordovia state nature reserve named after P. G. Smidovich]. Saransk ; Pushta, 2011, vol. VIII, pp. 84–107.
15. Ruchin A. B., Mikhaylenko A. P., Aleksanov V. V., Alekseev S. K., Artaev O. N. Trudy Mordovskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika im. P. G. Smidovicha [Proceedings of Mordovia state nature reserve named after P. G. Smidovich]. Saransk ; Pushta, 2013, vol. XI, pp. 206–217.
16. Timraleev Z. A. Vrednye i poleznye nasekomye zernovykh kul'tur yuga Nechernozemnoy zony Rossii [Destructive and beneficial insects of cereal crops of the south of non-black soil area of Russia]. Saransk: Izd-vo Mord. un-ta, 1992, 184 p.
17. Lachininskiy A. V., Sergeev M. G., Chil'debaev M. K., Chernyakhovskiy M. E., Lokvud Dzh. A., Kambulin V. E., Gapparov F. A. Mezhdunarodnaya assotsiatsiya prikladnoy akridologii i Universitet Vayominga [International association of applied acridology and Wyoming University]. Larami, 2002, 387 p.
18. Pshenitsyna L. B. Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal [Siberian ecological journal]. 1997, vol. 4, no. 3, pp. 263–268.
19. Timraleev Z. A. Ekologicheskie problemy i puti ikh resheniya v zone Srednego Povolzh'ya [Ecological problems and solutions in the Middle Volga region]. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 1999, pp. 51–53.

 

Дата создания: 06.06.2014 10:14
Дата обновления: 06.06.2014 10:14